Modificări ale legislaţiei achiziţiilor publice – în dezbatere

În data de 22 ianuarie 2013 au fost publicate : Instrucţiunea ANRMAP emisă în aplicarea prevederilor art.188 alin. (2) lit. d) și art. 188 alin. (3) lit. c) din OUG nr. 34/2006, cu completările și modificările ulterioare, care aduce precizări legate de cerinţe/ criterii de calificare ce-i vizează pe cei care fac parte din personalul de conducere, precum şi pe persoanele responsabile pentru...

Planul urbanistic general al Bucurestiului valabil inca 3 ani

In sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din 19 decembrie 2012 s-a aprobat Hotararea nr. 269/2012 prin care s-a decis prelungirea valabilitatii Planului urbanistic general (PUG) al Bucurestiului pentru inca 3 ani (PUG-ul Bucurestiului a fost adoptat prin Hotararea Consiliului General nr. 269/2000 si a fost modificat si completat in mai multe randuri pana in prezent). PUG este, potrivit...

Cadastru şi carte funciară – noi reguli de înscriere, avizare şi recepţie

La 14 ian. 2013 a fost termenul până la care a fost supus dezbaterii publice noul Regulament de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, care va abroga: Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 633/2006; Regulamentul privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie...

Auditul investitiilor in eficienta energetica a cladirilor publice

Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi, 14 ian. 2013, Raportul nr. 21/2012 în care a evaluat dacă investițiile în eficiența energetică efectuate asupra clădirilor publice, în cadrul politicii de coeziune au prezentat un bun raport cost-eficacitate . Raportul a vizat doar trei ţări, şi anume : Cehia, Italia şi Lituania – beneficiarele a celor mai multe fonduri. Din comunicatul...

Stadiul proiectelor PPP in Romania – decembrie 2012

  Baza de date pe care Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat trebuia să o constituie cu toate proiectele de parteneriat public-privat conţine 23 de proiecte propuse de către 8 primării, dintre care 5 au legătură cu ecologia: dezvoltarea unui parc fotovoltaic pe o suprafaţă de 9 ha în Blaj şi în valoare de 3 până la 4 milioane de Euro, a cărui energie electrică...

Pretul reglementat pentru micii producatori de energie din surse regenerabile

Pe site-ul ANRE se afla in dezbatere publica pana in 3 decembrie 2012 Metodologia de stabilire a preturilor reglementate de vanzare si a regimurilor de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe centrala sau 2 MW pe centrala in cazul cogenerarii de inalta eficienta din biomasa. Aceasta metodologie este...

Noua Directivă privind eficienţa energetică

Iarna vine cu noutăţi: proaspăta Directivă nr. 2012/27/UE privind eficienţa energetică va intra în vigoare la 4 decembrie 2012. Textul îl găsiţi aici.

Noi reguli pentru eficienta energetica a blocurilor de locuinte

In 7 noiembrie 2012 a fost publicata OUG nr. 63/2012, care modifica OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Modificarile vor intra in vigoare incepand cu 27 noiembrie 2012, data la care asteptam sa fie actualizate si normele metodologice. Punctez cateva chestiuni pozitive : (+) Specifica in mod clar ca se aplica si locuintelor unifamiliale care au fost construite...

Program eficienta energetica a blocurilor de locuinte

Cat? Este vorba de finantare nerambursabila pentru proiectele în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte”. In prezent, fiecare regiune de dezvoltare din cele 8 are alocate...

Cursuri de eficienţă energetică în clădiri pentru funcţionarii din primării

Funcţionarii primăriilor care lucrează în domeniul conex clădirilor şi sunt interesaţi să devină instructori în domeniul eficienţei energetice a clădirilor pot să se înscrie la cursurile organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, având ca parteneri Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Asociaţia Auditorilor Energetici...