OUG 34/2006: potentiala neconstitutionalitate a retinerii din garantia de participare

Începând cu 2 iulie 2010 a intrat în vigoare OUG nr. 76/2010 care a modificat OUG nr. 34/2006 prin introducerea art. 278 indice 1, în scopul sancţionării operatorilor economici care contestau rezultatul atribuirii către un alt ofertant, considerat de legiuitor în preambulul actului normativ a fi un comportament abuziv, doar de tergiversare a aplicării procedurii. Cuprinsul art. 278 indice...