Constructii – urbanism

  • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
    • Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism