Energie din surse regenerabile

  • Directiva 2009/28/CE privind promovarea energiei din surse regenerabile
    • Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
  • Directiva nr. 2006/32/CE privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice
    • OG nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie