Legea 139/2010 pentru modificarea Legii 220/2008 privind stimularea producerii de energie din resurse regenerabile

Modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie s-a materializat in Legea 139/2010, adoptata in data de 07.07.2010 de Camera Deputatilor si publicata in Monitorul Oficial nr. 474 din 09.07.2010. Textul Legii 220/2008 actualizat cu modificarile aduse de Legea 139/2010 se gaseste in cele de mai jos. Modificarile aduse sunt in...