Verificarea documentatiei de atribuire de catre ANRMAP

Redam notificarea ANRMAP-ului referitoare la obligatia trimiterii documentatiei de atribuire spre verificare, inainte de publicarea in SEAP. NOTIFICARE Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 801/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, A.N.R.M.A.P....