Verificarea documentatiei de atribuire de catre ANRMAP

22/09/2011 by: Luiza Manolea

CC By_http://www.flickr.com/photos/dicemanic19743890

Redam notificarea ANRMAP-ului referitoare la obligatia trimiterii documentatiei de atribuire spre verificare, inainte de publicarea in SEAP.

NOTIFICARE

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 801/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, A.N.R.M.A.P. va proceda la evaluarea conformitătii documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publică cu legislatia aplicabilă în domeniul achizitiilor publice, înainte de transmiterea spre publicare a invitatiei/anuntului de participare.

În acest context, aducem la cunostinta tuturor autoritătilor contractante faptul că, începând cu ziua de luni 26 septembrie 2011, nu se va mai putea transmite spre publicare niciun anunt/invitatie de participare fără ca, în prealabil documentatia de atribuire aferentă procedurii în cauză să fie evaluată si acceptată de către A.N.R.M.A.P.

Procesul de evaluare a documentatiilor de atribuire se va realiza prin mijloace electronice, respectiv prin intermediul S.E.A.P. În acest sens, operatorul S.E.A.P. are obligatia, ca până la publicarea invitatiei/anuntului de participare să asigure numai A.N.R.M.A.P. accesul imediat si nerestrictionat la documentatia de atribuire si la notele justificative prevăzute de legislatia în domeniul achizitiilor publice, încărcate integral în S.E.A.P. de către autoritătile contractante si semnate cu semnătură electronică în conformitate cu prevederile legale.

Evaluarea se va realiza de către A.N.R.M.A.P. într-un termen de 14 zile pentru fiecare documentatie de atribuire transmisă de către autoritatea contractantă în S.E.A.P. În urma verificării, A.N.R.M.A.P. are obligatia:

a) de a emite autoritătii contractante acceptul asupra documentatiei de atribuire in vederea initierii procedurii de atribuire, respectiv transmiterii spre publicare a anuntului/invitatiei de participare, dacă prevederile acesteia sunt conforme cu legislatia privind achizitiile publice;

b) de a respinge documentatia de atribuire si de a informa autoritatea contractanta asupra neconformitătilor constatate la nivelul acesteia, precum si a motivului pentru care acestea nu sunt în concordantă cu prevederile legale privind achizitiile publice.

Verificarea anuntului/invitatiei de participare transmis/ă spre publicare de către autoritatea contractantă, ca urmare a acceptării documentatiei de atribuire de către A.N.R.M.A.P., se va realiza în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anuntului/invitatiei în S.E.A.P..

Vă atentionăm că Sistemul Electronic de Achizitii Publice va fi oprit începând cu 23.09.2011, ora 00.00, până în data de 25.09.2011, ora 24.00, pentru implementarea modificărilor mentionate mai sus. Prin urmare, aducem la cunostintă următoarele aspecte:

·        anunturile/invitatiile de participare respinse de către A.N.R.M.A.P. si retransmise spre verificare de către autoritatea contractantă după data de 22.09.2011 ora 24.00, vor intra sub incidenta noilor prevederi legislative;

·        în perioada 23.09-25.09.2011, autoritatea contractantă nu va avea posibilitatea utilizării sistemului electronic.

În vederea evaluării documentatiei de atribuire de către A.N.R.M.A.P., autoritatea contractantă va transmite în S.E.A.P. fisa de date a achizitiei, caiet de sarcini, modele de  formulare, clauze contractuale obligatorii, note justificative prevăzute de legislatia în domeniu. Pentru asigurarea concordantei si corectitudinii informatiilor cuprinse în documentatia de atribuire (fisa de date a achizitiei) cu cele din anuntul/invitatia de participare, autoritatea contractantă nu va completa la nivelul fisei de date a achizitiei, termenele limită care trebuie respectate în aplicarea procedurii de atribuire.

Leave a Reply