Ghid pentru achiziţii publice din fonduri europene

Un instrument foarte util atât autorităţilor publice, cât şi operatorilor economici care participă la licitaţii pentru contracte finanţate din fonduri europene a fost publicat recent. Iată-l în cele ce urmează: ORDIN nr. 543 din 4 iunie 2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie...

Noi clauze speciale pentru contractele FIDIC

  Ministerul Fondurilor Europene a supus spre dezbatere publică noi clauze speciale pentru contractele FIDIC roşu şi galben, mai precis, pentru: Condiţii de contract pentru clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar, Condiţii de contract pentru echipamente electrice şi mecanice şi pentru clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către antreprenor. Termenul...

Raportul MCV despre achizitiile publice in Romania

Se spune ca daca am intreba un crestin optimist ce vede intr-un cimitir, ar raspunde “numai plusuri” 🙂 Haideti sa ne informam impreuna despre cum a fost evaluat nivelul coruptiei in achizitiile publice in Raportul publicat de Comisia Europeana in 30.01.2013 cu privire la progresele facute de Romania in cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (“MCV”). Punctez aici: –...

Modificări ale legislaţiei achiziţiilor publice – în dezbatere

În data de 22 ianuarie 2013 au fost publicate : Instrucţiunea ANRMAP emisă în aplicarea prevederilor art.188 alin. (2) lit. d) și art. 188 alin. (3) lit. c) din OUG nr. 34/2006, cu completările și modificările ulterioare, care aduce precizări legate de cerinţe/ criterii de calificare ce-i vizează pe cei care fac parte din personalul de conducere, precum şi pe persoanele responsabile pentru...

Stadiul proiectelor PPP in Romania – decembrie 2012

  Baza de date pe care Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat trebuia să o constituie cu toate proiectele de parteneriat public-privat conţine 23 de proiecte propuse de către 8 primării, dintre care 5 au legătură cu ecologia: dezvoltarea unui parc fotovoltaic pe o suprafaţă de 9 ha în Blaj şi în valoare de 3 până la 4 milioane de Euro, a cărui energie electrică...

Program eficienta energetica a blocurilor de locuinte

Cat? Este vorba de finantare nerambursabila pentru proiectele în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte”. In prezent, fiecare regiune de dezvoltare din cele 8 are alocate...

Noi interpretări ale legislaţiei privind achiziţiile publice

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a adoptat o serie de ordine prin care: –         clarifică ce înseamnă conflict de interese: Ordinul nr. 170/2012; –         specifică faptul că răspunsurile date de autorităţile contractante la clarificările solicitate de operatorii economici nu trebuie să modifice documentaţia...

Verificarea documentatiei de atribuire de catre ANRMAP

Redam notificarea ANRMAP-ului referitoare la obligatia trimiterii documentatiei de atribuire spre verificare, inainte de publicarea in SEAP. NOTIFICARE Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 801/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, A.N.R.M.A.P....

OUG 34/2006: potentiala neconstitutionalitate a retinerii din garantia de participare

Începând cu 2 iulie 2010 a intrat în vigoare OUG nr. 76/2010 care a modificat OUG nr. 34/2006 prin introducerea art. 278 indice 1, în scopul sancţionării operatorilor economici care contestau rezultatul atribuirii către un alt ofertant, considerat de legiuitor în preambulul actului normativ a fi un comportament abuziv, doar de tergiversare a aplicării procedurii. Cuprinsul art. 278 indice...

Standardele de cost in constructii

Articol publicat si in numarul 98 din luna mai 2011 al revistei “Constructiv”. Anul 2010 a adus o noutate pe planul achiziţiilor publice din România: costuri stabilite de către autorităţile publice centrale pentru lucrările necesare construcţiilor efectuate din banii publici, pe scurt: standarde de cost. Până în prezent au fost adoptate trei acte normative care reglementează...