Achizitii publice

Achizitii publice:

*   Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii

** Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind achizitiile publice

*** Hotararea de Guvern nr. 925/2006 privind normele de aplicare ale OUG nr. 34/2006

*** Hotararea de Guvern nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006

*** Hotararea Guvernului nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr.34/2006

**** Ordinul nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie, emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice