Energie – auditori si manageri energetici

  • Ordin nr. 2.237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“ – dat in aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.
  • Ordinul ANRE nr. 42/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici – dat in aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.