Constructii – performanta energetica a cladirilor

 • Directiva 2010/31/UE– privind performanta energetica a cladirilor – reformare
  • Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora.
  • Ghidul de aplicare al Regulamentului nr. 244/2012
 • Legea 372/2005– performanta energetica a cladirilor
  • republicată în Monitorul Oficial nr. 451/23.07.2013, în urma ultimei modificări adusă de Legea nr. 159/2013, care a intrat în vigoare la 19 iulie 2013.
  • Ordin 157 din 2007 actualizat la 30.08.2011– pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”
  • Ordin nr. 691/1459/288/ 2007 – norme metodologice privind performanţa energetică a clădirilor
  • Ordin nr. 1590/2012 care modifică Partea a 3-a a Normativului C 107/2005 (Normativ C 107/3) privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, şi anume: calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor.
 • OUG 18/2009– cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte; modificata prin OUG 63/2012 (in vigoare din 27 noiembrie 2012)

*** Ordin nr. 163/2009 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 18/2009; termen pentru actualizarea acestor norme de aplicare: 27 noiembrie 2012, conform art. VII din OUG 63/2012.

 • OUG 69/2010– reabilitare termica a cladirilor de locuit cu finantare din credite bancare cu dobanda subventionata

*** HG 736/2010 – de aprobare a normelor metodologice de aplicare a OUG 69/2010

*** Ordin 1937/2010 de aprobare a modelului-cadru al Conventiei privind plata dobanzii subventionate

*** Ordin 2179/2010 de aprobarea diverselor Conventii necesare punerii in aplicare a OUG 69/2010.

Legături utile: Calendarul transpunerii obligaţiilor în legislaţia românească

Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor