Calendarul obligatiilor privind performanta energetica a cladirilor

27/03/2012 by: Luiza Manolea

CC By SA http://www.flickr.com/photos/robbie73Romania trebuie sa transpuna Directiva nr. 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor, care a modificat si mai apoi a inlocuit, de la 1 februarie 2012, mai vechea Directiva nr. 2002/91/CE.

Prin urmare, Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor trebuie sa fie modificata, astfel incat sa cuprinda si noutatile aduse de Directiva nr. 2010/31/UE. În 19 iulie 2013 a intrat în vigoare Legea nr. 159/2013, care pretinde că “transpune integral în legislaţia naţională prevederile directivei în cauză.

Cum termenele limita se apropie, iata un calendar al obligatiilor de transpunere al Directivei 2010/31/UE pe care Romania trebuie sa-l respecte:

Data limita

Continut

Stadiu

30 iun. 2011 (si mai apoi la fiecare 3 ani) –          Art. 10 – Romania trebuie sa stabileasca lista masurilor existente si propuse, inclusiv financiare, pentru promovarea performantei energetice a cladirilor Indeplinit: Raport transmis, care face referire la adoptarea OUG 18/2009 si a OUG 69/2010
30 iun. 2011 –          Art. 5.1 – Comisia Europeana stabileste o metodologie cadru comparativa pentru calcularea nivelului optim al costurilor necesare pentru atingerea cerintelor minime de performanta energetica aplicabil cladirilor si elementelor acestora. Regulament nr. 244/2012&Ghidul de aplicare al Regulamentului nr. 244/2012
1 feb. 2012 –          Directiva 2002/91/CE (“EPBD) isi inceteaza aplicabilitatea  indeplinit prin simpla trecere a termenului-limită
30 iun. 2012 (si mai apoi la fiecare 5 ani) –          Art. 5 – Romania trimite Comisiei Europene raport cu toate datele si prezumtiile utilizate pentru calcularea nivelului optim al costurilor pentru atingerea cerintelor minime de performanta energetica, precum si rezultatul acestora.  Neindeplinit
9 iul. 2012 Romania trebuie sa adopte norme pentru transpunerea:-          Art. 2 – definitiile-          Art. 18 – stabilirea sistemului independent de control al certificatelor de performanta energetica si a inspectiilor efectuate asupra instalatiilor de incalzire si a celor de aer conditionat;

–          Art. 20 – informarea proprietarilor ori chiriasilor cu privire la diferitele metode si practici de imbunatatire a performantei energetice, in special cele care sunt cuprinse in certificatele de performanta energetica si in rapoartele de inspectie a sistemelor de incalzire ori de aer conditionat;

–          Art. 27 – stabilirea sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor nationale, care transpun EPBD recast. Aceste prevederi vor fi comunicate CE cel mai tarziu la 9 ianuarie 2013.

 Îndeplinit parţial şi cu întârziere prin prevederi deja existente (anterioare Directivei 2010/31/UE) ori prin ultimele modificări ale Legii nr. 372/2005 din iulie 2013
31 dec. 2012 (si mai apoi la fiecare 3 ani) Art. 9.5 – Comisia Europeana publica un raport cu privire la progresul statelor membre in legatura cu cresterea numarului de cladiri cu consum de energie aproape de zero. În curs. Pentru a veni în ajutorul statelor membre care au obligaţia de raportare a planurilor naţionale, este în curs stabilirea unui sistem comun de raportare.
9 ian. 2013 Romania va trebui sa puna in aplicare normele adoptate cu privire la:-       Art. 2 – definitiile-       Art. 3 – adoptarea metodologiei de calcul a performantei energetice a cladirilor;-

–       Art. 9 – elaborarea unui plan national pentru cresterea numarului de case cu consum de energie spre zero, care sa cuprinda: definitia cladirii cu consum de energie aproape de zero; tinte intermediare pentru cresterea pana in 2015 a numarului de astfel de case; politicile si masurile financiare de integrare a energiilor din surse regenerabile in constructia noilor cladiri si cu ocazia renovarii majore a cladirilor existente;

–          Art. 11 – certificatele de performanta energetica: stabilirea sistemului de emitere a certificatelor si a continutului lor;

–          Art. 12 – certificatele de performanta energetica: obligatia detinerii acestora la construirea, vanzarea ori inchirierea cladirilor, precum si la obligatia mentionarii indicatorului din certificat in anunturile de vanzare/ inchiriere.

–          Art. 13 alin. 1 şi 2 – certificatele de performanta energetica: afisarea lor in locuri vizibile in cladiri cu suprafata utila totala de min. 500 mp, ocupate de autoritati publice si vizitate in mod frecvent de public, precum şi în clădirile cu suprafaţa totală utilă de min. 500 mp vizitate în mod frecvent de public;

–          Art. 17 – experti independenti: asigurarea expertilor necesari (crearea sistemului de acreditare, publicarea listei expertilor) pentru realizarea studiilor la baza emiterii certificatelor de performanta energetica si a rapoartelor de inspectie a sistemelor tehnice de incalzire si racire;

–          Art. 18 – stabilirea sistemului independent de control al certificatelor de performanta energetica si a inspectiilor efectuate asupra instalatiilor de incalzire si a celor de aer conditionat;

–          Art. 20 – informarea proprietarilor ori chiriasilor cu privire la diferitele metode si practici de imbunatatire a performantei energetice, in special cele care sunt cuprinse in certificatele de performanta energetica si in rapoartele de inspectie a sistemelor de incalzire ori de aer conditionat;

–          Art. 27 – stabilirea sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor nationale, care transpun EPBD recast. Aceste prevederi vor fi comunicate CE cel mai tarziu la 9 ianuarie 2013.

 

In ceea ce priveste cladirile ocupate de entitati publice, Romania va trebui sa puna in aplicare urmatoarele prevederi:

–          (9 ian. 2013 si mai apoi la fiecare 5 ani): Art. 4 – stabilirea cerintelor minime de performanta energetica, care sa fie in concordanta cu un nivel optim al costurilor necesare atingerii acestor cerinte minime; cerinte minime vor fi stabilite si pentru elemente ale cladirii care au impact semnificativ asupra performantei energetice;

–          Art. 5 – calcularea nivelului optim al costurilor pentru atingerea cerintelor minime de performanta energetica;

–          Art. 6 – cladirile noi: respectarea cerintelor minime de performanta; la construirea cladirilor noi: analizarea si punerea la dispozitie a documentelor care atesta existenta acestor analize a utilizarii sistemelor descentralizate de furnizare a energiei din surse regenerabile, a sistemelor de incalzire/ racire centralizate de sector ori de bloc, in special cand folosesc energie din surse regenerabile, a cogenerarii, a pompelor de caldura;

–          Art. 7 – cladiri existente: asigurarea (in masura posibilului) cerintelor minime de performanta energetica la renovarile cladirilor in intregul lor ori doar a unor elemente cu impact semnificativ asupra performantei energetice;

–          Art. 8 – sisteme tehnice: (in masura posibilului) asigurarea cerintelor de performanta energetica si a regulilor de instalare, dimensionare, ajustare, control pentru sistemele noi, inlocuirea ori imbunatatirea celor existente; incurajarea contorizarii electronice “inteligente”.

–          Art. 14 – boilere: stabilirea masurilor privind inspectia regulata a boilerelor cu o putere de peste 20 kW. Boilerele cu putere de peste 100 kW vor trebui inspectate la fiecare 2 ani, cu exceptia boilerelor pe gaz pentru care inspectia poate fi efectuata la fiecare 4 ani;

–          Art. 15 – sistemele de aer conditionat: stabilirea masurilor privind inspectia regulata a sistemelor de aer conditionat cu o putere de peste 12 kW;

–          Art. 16 – rapoarte cu privire la sistemele de incalzire/ racire: rapoartele la efectuarea inspectiilor trebuie sa fie inmanate proprietarului sau chiriasului si trebuie sa contina recomandari pentru imbunatatirea performantelor energetice a sistemelor, care sa fie eficiente din punct de vedere al costurilor;

Îndeplinit parţial şi cu întârziere prin prevederi deja existente (anterioare Directivei 2010/31/UE) ori prin ultimele modificări ale Legii nr. 372/2005 din iulie 2013
9 iul. 2013 In ceea ce priveste cladirile ocupate de entitati private, Romania va trebui sa puna in aplicare urmatoarele prevederi:-          Art. 4 – stabilirea cerintelor minime de performanta energetica, care sa fie in concordanta cu un nivel optim al costurilor necesare atingerii acestor cerinte minime; cerinte minime vor fi stabilite si pentru elemente ale cladirii care au impact semnificativ asupra performantei energetice;-          Art. 5 – calcularea nivelului optim al costurilor pentru atingerea cerintelor minime de performanta energetica;

–          Art. 6 – cladirile noi: respectarea cerintelor minime de performanta; la construirea cladirilor noi: analizarea si punerea la dispozitie a documentelor care atesta existenta acestor analize a utilizarii sistemelor descentralizate de furnizare a energiei din surse regenerabile, a sistemelor de incalzire/ racire centralizate de sector ori de bloc, in special cand folosesc energie din surse regenerabile, a cogenerarii, a pompelor de caldura;

–          Art. 7 – cladiri existente: asigurarea (in masura posibilului) cerintelor minime de performanta energetica la renovarile cladirilor in intregul lor ori doar a unor elemente cu impact semnificativ asupra performantei energetice;

–          Art. 8 – sisteme tehnice: (in masura posibilului) asigurarea cerintelor de performanta energetica si a regulilor de instalare, dimensionare, ajustare, control pentru sistemele noi, inlocuirea ori imbunatatirea celor existente; incurajarea contorizarii electronice “inteligente”.

–          Art. 14 – boilere: stabilirea masurilor privind inspectia regulata a boilerelor cu o putere de peste 20 kW. Boilerele cu putere de peste 100 kW vor trebui inspectate la fiecare 2 ani, cu exceptia boilerelor pe gaz pentru care inspectia poate fi efectuata la fiecare 4 ani;

–          Art. 15 – sistemele de aer conditionat: stabilirea masurilor privind inspectia regulata a sistemelor de aer conditionat cu o putere de peste 12 kW;

–          Art. 16 – rapoarte cu privire la sistemele de incalzire/ racire: rapoartele la efectuarea inspectiilor trebuie sa fie inmanate proprietarului sau chiriasului si trebuie sa contina recomandari pentru imbunatatirea performantelor energetice a sistemelor, care sa fie eficiente din punct de vedere al costurilor;

30 iun. 2014 (si mai apoi la fiecare 3 ani) –          Art. 10 – Romania trebuie sa actualizeze lista masurilor existente si propuse, inclusiv financiare, pentru promovarea performantei energetice a cladirilor
9 iul. 2015 –          Art. 13 – certificatele de performanta energetica: afisarea lor in locuri vizibile in cladiri cu suprafata utila totala de min. 250 mp, ocupate de autoritati publice si vizitate in mod frecvent de public;
31 dec. 2015 –          Art. 12 – certificatele de performanta energetica: obligatia detinerii acestora si a inmanarii lor noului chirias la darea spre inchiriere a apartamentelor.
30 iun. 2017 (si mai apoi la fiecare 3 ani) –          Art. 10 – Romania trebuie sa actualizeze lista masurilor existente si propuse, inclusiv financiare, pentru promovarea performantei energetice a cladirilor
31 dec. 2018 De la aceasta data toate cladirile nou construite, ocupate si detinute in proprietate de entitati publice, vor trebui sa fie cu consum de energie aproape de zero
30 iun. 2020 (si mai apoi la fiecare 3 ani) –          Art. 10 – Romania trebuie sa actualizeze lista masurilor existente si propuse, inclusiv financiare, pentru promovarea performantei energetice a cladirilor
31 dec. 2020 Toate cladirile nou construite, indiferent de proprietar ori ocupant, trebuie sa fie cu consum de energie aproape de zero

 

Leave a Reply