Eficienta energetica

* Directiva 2006/32/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice

* Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE

** OG nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

*** HG nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

** Primul Plan national de actiune in domeniul eficientei energetice (2007-2010)

* Energie 2020 – Strategia europeană pentru energie competitivă, durabilă şi sigură
* Energy Efficiency Action Plan – March 2011 – COM(2011) 109 final