Noi reguli pentru eficienta energetica a blocurilor de locuinte

12/11/2012 by: Luiza Manolea

CC By http//www.flickr.com/photos/39852239@N03In 7 noiembrie 2012 a fost publicata OUG nr. 63/2012, care modifica OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Modificarile vor intra in vigoare incepand cu 27 noiembrie 2012, data la care asteptam sa fie actualizate si normele metodologice.

Punctez cateva chestiuni pozitive :

(+) Specifica in mod clar ca se aplica si locuintelor unifamiliale care au fost construite dupa proiecte ce dateaza intre anii 1950-1990, nu doar blocurilor de locuinte;

(+) S-au stabilit criterii clare tehnice pentru prioritizarea blocurilor care sa intre in program: (1) nivelul de performanta energetica, incepand cu blocurile cele mai ineficiente din punct de vedere energetic; (2) numar de apartamente, incepand cu blocurile cu numarul cel mai mare de apartamente; (3) anul construirii, incepand cu blocurile cele mai vechi;

(+) Face o corelatie cu programul de crestere a eficientei energetice a blocurilor de locuinte prin apelarea finantarii in baza Programului operaţional regional (POR) 2007-2013, axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul de intervenţie 1.2 «Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe». Astfel, intra in sfera de aplicare a OUG 18/2009 doar blocurile de locuinte situate in municipiile reşedinţă de judeţ, precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti, pentru care nu au fost aprobate dosarele de finanţare prin POR.

(+) Asigura transparenta acelor date tehnice despre blocurile de locuinte care vor fi mentionate in normele de aplicare, date ce sunt caracterizate ca fiind informatii publice.

(+) Include printre lucrarile ori activitatile desfasurate pentru cresterea performantei energetice si integrarea sistemelor alternative de producere a energiei din surse regenerabile, inclusiv achizitionarea acestora. Se face referire la: panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau centrale termice pe biomasă. Sunt excluse acele sisteme care au fost finantate prin “Casa verde”, adica prin «Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire», în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(+) Finantarea auditului energetic se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(+) Solicita o mai mare implicare a auditorilor energetici in faza proiectarii si o mai mare raspundere din partea executantilor cu privire la calitatea lucrarilor.

(+) Inca de la intocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie trebuie luate in considerare masuri pentru recuperarea si valorificarea deseurilor din lucrarile de interventie (vezi obligatiile pe care le avem privind deseurile din constructii).

(+) S-a stabilit un termen limita pana la care autoritatile publice locale trebuie sa inventarieze blocurile de locuinte ce ar trebui sa intre in program: pana la data de 26 ianuarie 2013.

-/-

 

 

 

Leave a Reply