Cadastru şi carte funciară – noi reguli de înscriere, avizare şi recepţie

21/01/2013 by: Luiza Manolea

CC By SA http://www.flickr.com/photos/blackcustard

La 14 ian. 2013 a fost termenul până la care a fost supus dezbaterii publice noul Regulament de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, care va abroga:

  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 633/2006;
  • Regulamentul privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, , aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 634/2006;
  • Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 108/2010.

Proiectul de Regulament cuprinde 6 capitole si un capitol dedicat unui glosar de termeni tehnici si abrevierilor şi stabileşte, reguli pentru, de exemplu:

  • cuprinsul cărții funciare, întabularea şi alte tipuri de înscriere în cartea funciară, tipuri de documentații cadastrale, conținutul şi modul de întocmire a acestora;
  • cum se efectuează înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cum se eliberează un extras de carte funciară;
  • înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate, însă şi a posesiei.

Leave a Reply