Rol mai important al ministrului delegat cu energia

17/12/2013 by: Luiza Manolea

Escher hands_Imagine http://www.flickr.com/photos/robbie73 CC By SAIn sedinta din 11 decembrie 2013 a Guvernului s-a adoptat un proiect de lege prin care ministrul delegat pentru energie va putea sa avizeze singur – fara sa mai aiba nevoie, deci, de semnatura ministrului economiei – proiectele de acte normative din domeniul energiei.

Asadar, puterea de decizie a dlui. ministru Constantin Nita creste.

Actul normativ care va suferi modificari este OUG nr. 96/2012. Articolele relevante se gasesc mai jos:

Art. 4

(…) (3)În cadrul Ministerului Economiei se înfiinţează Departamentul pentru Energie, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul ministerului, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor energetic şi resurselor energetice.

(3^1) Conducerea Departamentului pentru Energie se exercită de către ministrul delegat pentru energie.

(3^2) Ministrul delegat pentru energie reprezintă Departamentul pentru Energie în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(3^3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul delegat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(3^4) Ministrul delegat îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Economiei, specifice domeniului coordonat,

(3^5) Ministrul delegat numeşte şi eliberează din funcţie personalul Departamentului pentru Energie, în condiţiile legii.

(3^6) În activitatea de conducere a Departamentului pentru Energie, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.

Art. 15

(1)Ministrul delegat îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniile pentru care a fost învestit.

(2)Ministrul delegat angajează ministerul în raporturile cu terţii în domeniile pentru care a fost învestit.

(3)Ministrul delegat iniţiază şi avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit, împreună cu conducătorul ministerului.

(3^1)Ministrul delegat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, în domeniile pentru care a fost învestit, inclusiv pentru aprobarea statului de funcţii, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniilor coordonate.

(3^2)Ministrul delegat îndeplineşte atribuţiile stabilite prin actul normativ de organizare şi funcţionare a ministerului în care îşi desfăşoară activitatea.

(3^3)Ministrul delegat îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile specifice folosind aparatul propriu al ministerului, precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea ministerului, specifice domeniului coordonat.

 

Leave a Reply