Bugetul Bucureştiului pe anul 2013

27/03/2013 by: Luiza Manolea

By SA http://www.flickr.com/photos/naelyn5115396 Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4 din 29.01.2013 s-a aprobat utilizarea a 25 de milioane de lei din excedentul anului 2012 pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare din Bugetul local al Bucureştiului în anul 2013.

Dacă vrem să vedem cum vor fi alocaţi aceşti bani, atunci ar trebui să urmărim ce se întâmplă cu bugetul local.

Bugetul local pentru anul 2013 ar trebui, potrivit art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, să fie adoptat într-un termen de 45 de zile de la data publicării legii de aprobare a bugetului de stat în Monitorul Oficial. Cum Legea nr. 5/2013 privind adoptarea bugetului de stat a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 106 din 22 februarie 2013, înseamnă că ar trebui să avem un buget local începând cu data de 8 aprilie 2013.

În cazul în care Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) nu adoptă bugetul local până la 8 aprilie 2013, atunci, până la adoptarea lui, nu se vor putea efectua plăţi decât în limita veniturilor încasate, fără a mai putea folosi cotele, respectiv sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Procedura de adoptare a bugetului local presupune supunerea spre dezbatere publică a acestuia după următorul calendar :

  • 9 martie 2013 (15 zile de la publicarea bugetului de stat in Monitorul Oficial) : Primarul Bucureştiului definitivează proiectul bugetului local şi îl publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale (şi pagină internet). Până astăzi, pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti nu figurează decât lista unor cheltuieli cu investiţii şi cheltuieli curente pe anul 2013, fără a fi publicat vreun proiect de buget local pe anul 2013.
  • 24 martie 2013 (15 zile de la data publicării sau afişării proiectului de buget) : locuitorii Bucureştiului pot depune contestaţii privind proiectul de buget.
  • 29 martie 2013 (5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor) : Primarul municipiului Bucureşti supune aprobării CGMB proiectul bugetului local, însoţit de raportul Primăriei şi de contestaţiile depuse de locuitori.
  • 8 aprilie 2013 (maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial) : CGMB se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe.

 -/-

 

Leave a Reply