Penalităţi şi bilete la ordin

26/10/2012 by: Luiza Manolea

CC By http://www.flickr.com/photos/dicemanic19743890 Mulţi comercianţi emit bilete la ordin drept plată pentru marfa sau serviciile achiziţionate. Se întâmplă, însă, ca la momentul scadenţei să nu aibă suficient disponibil în bancă. Într-o astfel de situaţie, creditorul – adică „trăgătorul” în limbajul biletului la ordin, în lipsa plăţii de către debitor, nu poate decât să-şi recupereze banii prin executarea silită a biletului la ordin.

Cum formalităţile de executare durează, se întâmplă să curgă penalităţi de întârziere pe care mulţi creditori le-au prevăzut în contract şi pe care doresc să le recupereze.

Astfel, pentru recuperarea penalităţilor de întârziere sunt obligaţi să introducă cerere de chemare în judecată – de obicei, în temeiul celei mai simple proceduri între comercianţi, cum ar fi cea în baza OUG nr. 119/2007 privind ordonanţa de plată, să se judece şi de-abia după ce obţin o hotărâre să ceară punerea ei în executare silită.

Ce nu ştiu aceşti creditori este că ar putea să elimine tot acest timp pierdut cu obţinerea unui titlu executoriu pentru penalităţi prin includerea în biletul la ordin a următoarelor informaţii obligatorii şi cumulative, potrivit Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin:

– expresia “suma este purtătoare de dobândă”;

– nivelul dobânzii este de … % (rata dobânzii).

De asemenea, poate fi inclusă şi menţiunea privind data de la care curge dobânda. În cazul în care o astfel de menţiune lipseşte, se consideră că dobânda curge de la data emiterii biletului la ordin.

 -/-

Leave a Reply