Promovarea energiei din surse regenerabile – cadrul legal actual

13/07/2011 by: Luiza Manolea

CC By http://www.flickr.com/photos/wdmCadrul legislativ prezent în legătură cu promovarea energiei regenerabile are drept axă prinicipală Legea nr. 220/2008 privind promovarea producţiei de energie din surse regenerabile, care se doreşte să transpună în legislaţia noastră Directiva nr. 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Cu toate că a intrat în vigoare încă din 6 noiembrie 2008 şi că au fost elaborate norme metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1479/2009, prevederile-cheie ale acestei legi referitoare în special la măsuri de stimulare financiară fie prin certificate verzi fie prin facilităţi fiscale sunt incomplet aplicabile.

Sincopele apărute în aplicarea efectivă a legii şi a normelor sale de aplicare sunt cauzate pe de o parte de nenumăratele norme de aplicare care nu au fost adoptate  în integralitate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), iar pe de altă parte de discuţiile referitoare la compatibilitatea măsurilor de sprijin prevăzute în lege cu legislaţia privind ajutorul de stat în domeniul mediului, acestea fiind considerate prea protectoare, cu consecinţe nedorite asupra liberei concurenţe.

Dacă pentru normele de aplicare legiuitorul nostru a găsit soluţia de a « resuscita » HG nr. 1892/2004, care privea sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie de dinainte de 2008, cât priveşte însăşi Legea nr. 220/2008, s-au depus deja eforturi concrete pentru deblocarea situaţiei.

În acest sens, ANRE ne informează încă din 8 iunie 2011 că s-a parcurs o ultimă etapă înainte de punerea efectivă în practică a schemei de sprijin stabilită prin Legea nr. 220/2008. Astfel, ne informează că a transmis Comisiei Europene un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii nr. 220/2008, care răspunde favorabil tuturor îngrijorărilor cu privire la incompatibilitatea cu legislaţia privind ajutorul de stat. Un răspuns favorabil se speră din partea Comisiei Europene până la începutul lunii august. Detalii despre modificarile aduse de proiectul de OUG se gasesc aici; iar textul Legii nr. 220/2008 actualizat cu modificarile aduse de propunerea de OUG se gaseste aici.

În prezent, sistemul de promovare a a producţiei de energie din surse regenerabile este alcătuit din (i) cota anuală obligatorie de achiziţionare de certificate verzi, ce sunt emise de Transelectrica şi corespund unei cantităţi minime de energie din surse regenerabile (în 2010 aceasta a fost de aproximativ 1,57% din totalul energiei furnizate de fiecare furnizor), combinat cu (ii) tranzacţionarea acestor certificate de către furnizori pe piaţa reglementată – gestionată de OPCOM – sau prin negocieri directe la preţuri care trebuie să se încadreze între 27 şi 55 de Euro fiecare. Cum cererea de certificate verzi este mai mare decât oferta, pentru că furnizorii sunt direct interesaţi să îşi respecte cotele obligatorii de energie regenerabilă din totalul energiei furnizate, preţurile practicate pe piaţă în 2010 şi la începutul lui 2011 pentru certificatele verzi sunt apropiate de limita maximă, aducând, astfel, un sprijin investitorilor în dezvoltarea de echipamente pentru producţia de energie din surse regenerabile.

Prin urmare, sistemul de promovare a producţiei de energie din surse regenerabile în România funcţionează, cu speranţa îmbunătăţirii lui odată cu deblocarea completă a aplicării în integralitate a sistemului de promovare.

-/-

Leave a Reply