Noutati legislative in luna decembrie 2010

04/01/2011 by: Luiza Manolea

CC By SA http://www.flickr.com/photos/naelyn5115396Luna decembrie a anului 2010 a fost prolifica in noutati legislative importante in domenii-cheie. In cele de mai jos gasiti actele normative ce se incadreaza in domeniile: 1. Achizitii publice & PPP-uri; 2. Constructii; 3. Energie; 4. Financiare; 5. Fiscalitate si contabilitate; 6. Mediu; 7. Munca & social; 8. Proprietate intelectuala; 9. Retrocedari & Exproprieri; 10. Recensamantul populatiei si locuintelor; 11. Restrictii circulatie pe DN 1.

1. Achizitii publice & PPP-uri:

1.1.   In vigoare din 3 ianuarie 2010, Legea nr. 278/2010 modifica in mod substantial OUG nr. 76/2010 si, in consecinta, modifica OUG nr. 34/2010 privind achizitiile publice. Printre modificarile aduse, atrag atentia cele care vizeaza: sfera de aplicare; procedura de publicare a anunturilor si cea de semnare a contractelor; contestatiile; procedura de obtinere a despagubirilor; organizarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

1.2.   Prin HG 1239/2010 s-au aprobat Normele metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unitătii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

2. Construcţii :

1.3.   Autorizatii & conformitatea produselor:

–         Ordinul nr. 2664/2010 stabileste tarifele pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare în vederea eliberării autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate în zona de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de constructie avizate.

–         Ordinul nr. 2637/2010 desemneaza societatea KONTROL S.R.L. pentru atestarea conformitatii unor produse pentru constructii din categoria cimenturilor (de ex.: cimenturi de zidarie, cimenturi rezistente la apa de mare, ciment Portland).

–         Ordinul nr. 2655/2010 desemneaza societatea SRAC CERT SERV – S.R.L. pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii in ce priveste imbinarile structurale.

1.4.   Locuinte :

–         Ordinul nr. 2872/2010 stabileste, pentru semestrul I al anului 2011, comisionul de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN, în numele si contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, la nivelul de 0,75% pe an, calculat la soldul finantării garantate.

–         Prin HG 1206 s-au modificat proiectele enumerate in anexa HG 148/2010 pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2010 privind proiectarea si executia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

–         Legea 248/2010 a modificat si completat Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor.

–         Legea 237/2010 modifica Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală.

–         OUG 112/2010 modifica Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si stabileste noi reguli pentru vanzarea locuintelor construite pentru tineri.

1.5.   Normative tehnice :

–         Normativul C 107-2005 privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clădirilor a fost modificat prin Ordinul nr. 2513/2010.

–         Ordinul 262/2010 (in vigoare din 12 ianuarie 2011) aproba Dispozitiile generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri.

–         Ordinul 2514/2010 (in vigoare din 19 ianuarie 2011) aproba reglementarea tehnica “Normativ pentru producerea si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat – Partea 2: Executarea lucrărilor din beton”, indicativ NE 012/2-2010. Prin urmare, normativul in vigoare in prezent – “Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ NE 012-1999” – isi va inceta aplicabilitatea din 20 ianuarie 2011.

1.6.   Standarde de cost. Ordinul nr. 2748/2010 instituie standarde de cost aferente categoriilor de constructii care fac obiectul finantării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile; astfel, sumele care depasesc standardele de cost vor fi considerate neeligibile.

1.7.   Legea sigurantei digurilor nr. 259/2010, in vigoare din 20 ianuarie 2011, stabileste exigentele de sigurantă obligatorii pentru toti detinătorii cu orice titlu ai digurilor de apărare împotriva inundatiilor.

1.8.   Cadastru:

–         Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul nr. 534/2001, au fost modificate si completate prin Ordinul nr. 259/2010.

–         Ordinul nr. 844/2010 a aprobat Regulamentul privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru.

2. Energie :

2.1.   Energie electrica:

–         Hidroelectrica SA va putea sa scoata din functiune si sa valorifice o parte din ecluza Portile de Fier I, prin trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si aflate in concesiunea acestei societati, potrivit HG 1080/2010.

–         Ordinul ANRE nr. 35/2010 stabileste unele reguli referitoare la piata de echilibrare de energie electrică.

–         Ordinul nr. 36/2010 modifica Metodologia de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul nr. 3/2010.

–         Ordinul nr. 37/2010 (in vigoare de la 1 iulie 2011) stabileste preţul de referinţă pentru energia electrică şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică practicate de producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare ce beneficiază de schemă de sprijin conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă.

–         Ordinul nr. 38/2010 (in vigoare din 10 decembrie 2010) modifica tarifele Enel Distributie Muntenia S.A. pentru serviciul de distributie a energiei electrice.

–         Ordinul nr. 44/2010 (in vigoare din 1 ianuarie 2010) stabileste tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie a energiei electrice (ex. Enel Distributie Banat/ Dobrogea/ Muntenia SA, E.ON Moldova Distributie SA, CEZ Distributie S.A, Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.).

–         Ordinul nr. 45/2010 stabileste tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si tarifele zonale de introducere si de extragere de energie electrica din retea.

–         Ordinul nr. 28/2010 (in vigoare din 16 decembrie 2010) stabileste continutul-cadru pe care trebuie sa il aiba avizele tehnice de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

2.2.   Gaze naturale. ANRE adopta Ordinul nr. 31/2010, care va intra in vigoare de la 1 iulie 2011, prin care aproba tarifele prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport

2.3.   Energie nucleara.

–         Prin Ordinul 327/2010 s-a dispus publicarea Memorandumului de întelegere pentru cooperarea si schimbul de informatii în problematica reglementărilor nucleare dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Comisia de Securitate Nucleară a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010.

–         Prin Ordinul nr. 328/2010 s-a dispus publicarea Memorandumului de întelegere dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directoratul pentru Securitatea Radiologică din Republica Macedonia pentru cooperarea în domeniul reglementării aspectelor de radioprotectie, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2010.

–         Prin Ordinul nr. 326/2010 s-a dispus publicarea publicarea Memorandumului de întelegere pentru dezvoltarea modalitătilor de cooperare între autorităti privind transportul în sigurantă al materialelor radioactive în scopuri civile, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2010 si la Londra la 21 iulie 2010.

–         Legea 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare:

o       a fost modificata prin Legea nr. 243/2010 si

o       este pusa in aplicare potrivit:

§         Normelor de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice adoptate prin Ordinul 334/2010 (in vigoare din 14 decembrie 2010);

§         Normelor de securitate nucleară privind proiectarea si constructia centralelor nuclearoelectrice adoptate prin Ordinul 335/2010 (in vigoare din 21 decembrie 2010).

2.4.   Privatizare. HG 1207/2010 abrogă lit. h) a pct. 3 din Strategia de accelerare a atragerii de investitii si privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice (viza vanzarea actiunilor Termoelectrica Midia SA prin licitatie publica), aprobată prin HG nr. 102/2004.

2.5.   Ajutor de stat :

–         Prin HG 1277/2010 se repartizeaza suma de 90.261.735 lei din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010 către bugetele locale ale mun. Brasov, mun. Iasi, mun. Bacau, jud. Valcea, mun. Arad pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor electrice de termoficare către Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. – Marfă” – S.A.

–         Prin Ordinul nr. 260/2010 Ministerul Administratiei si Internelor aloca sume suplimentare furnizorilor de energie termică pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat.

–         Prin Ordinul nr. 261/2010 (in vigoare din 23.12.2010) Ministerul Administratiei si Internelor modifica Ordinul nr. 252/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populatie.

3. Financiare:

3.1.   Potrivit Circularei BNR nr. 40/2010, pentru luna decembrie 2010 nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 6,25% pe an.

3.2.   Prin Hotararea nr. 150/2010 s-a prelungit aplicabilitatea Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finantare si garantare în numele si în contul statului până la data de 31 decembrie 2011.

4. Fiscalitate si contabilitate:

4.1.   Codul fiscal a fost modificat substantial de OUG nr. 117/2010.

4.2.   De la 1 ianuarie 2011, prin HG nr. 1347/2010 s-a modificat impozitul pe mijloacele de transport – autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone.

4.3.   Administrarea contribuabililor a suferit modificari prin:

–         Ordinul nr. 2730/2010 care reglementeaza situatia marilor contribuabili, definiti ca “primele 3.000 de persoane juridice române, inclusiv entitătile rezultate în urma divizării ori a fuziunii cu alti contribuabili si exclusiv institutiile publice […]”;

–         Ordinul nr. 2731/2010 care reglementeaza situatia contribuabililor mijlocii din tara si din Bucuresti;

–         Ordinul nr. 2759/2010 (in vigoare din 1 ianuarie 2011) care abroga unele ordine în domeniul administrării contribuabililor mari si mijlocii.

4.4.   HG 1235/2010 a aprobat realizarea ghiseului virtual de plăti a taxelor si impozitelor, denumit “Sistemul national electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar” (SNEP). Acest sistem se asteapta sa fie functional cel mai devreme in a doua jumatate a anului 2011.

4.5.   Formularistica: HG nr. 1397/2010 (in vigoare de la 1 ianuarie 2011) aproba noul model al “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate“.

4.6.   Reglementari contabile:

–         Ordinul nr. 2869/2010 (intrare in vigoare diferentiata) modifica si completeaza:

–         Reglementarile contabile conforme cu Directivele a IV-a si a VII-a ale Comunitatilor Economice Europene (prevazute in anexa la Ordinul nr. 3.055/2009); aceste modicari aduc reguli mai suple entitatilor care au inregistrat in 2010 o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

–         Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile;

–         Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul nr. 1.969/2007.

–         Ordinul nr. 2870/2010 stabileste principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor anuale contabile.

–         Instructiunea CNVM nr. 4/2010 modifica Instructiunea nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

5. Mediu :

5.1.   Arii protejate:

–         Ordinul nr. 1948/2010 aproba Metodologiile de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită ori nu constituirea de structuri de administrare.

–         HG 1217/2010 instituie regimul de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa (situat la granita cu Ungaria).

–         Prin OUG nr. 127/2010 se adopta unele masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei “Delta Dunarii”.

5.2.   Fondul pentru mediu & programe de mediu & taxe:

–        HG nr. 1271/2010 (in vigoare din 16 decembrie 2010) modifica bugetul Fondului pentru mediu si alocarile pentru proiectele finantate pe anul 2010. De asemenea, aloca sume din Fondul pentru mediu, sub formă de finantare nerambursabilă, pentru unele lucrari de gospodarire a apelor, urmare efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010.

–         HG nr. 1195/2010 (in vigoare din 20 decembrie 2010) modifica anexele nr. 1, 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010.

–         OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu a fost modificata prin OUG nr. 115/2010 (in vigoare din 27 decembrie 2010), care, printre altele, aduce noi obiective minime de reciclare sau valorificare ori incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie pentru anii 2010, 2011 si 2012.

–         HG 1202/2010 actualizeaza cuantumul contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă de catre diversi operatori economici, printre care se enumera si producătorii de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare.

–         HG nr. 1183/2010 enumera entitatile (societati comerciale, consilii judetene si locale, municipii si entitati ale Administratiei Nationale Apele Romane) care sunt exceptate de la rambursarea avansurilor primite pentru executarea anumitor lucrari aferente unor proiecte finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu”.

5.3.   Combustibili: HG nr. 1197/2010 modifica HG nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, prin prisma Directivei 2009/30/CE.

5.4.   Ordinul nr. 2069/ 2010 modifica procedura de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012, aprobata prin Ordinul nr. 1897/2007.

5.5.   HG nr. 1292/2010 modifica HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor. Modificarile doresc sa aduca unele precizari cu privire la criteriile prin care unele deseuri pot fi admise in depozite pentru deseuri nepericuloase.

5.6.   OUG nr. 122/2010 stabileste sanctiunile pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase (in vigoare din 8 ianuarie 2010) si a amestecurilor (in vigoare din 1 iunie 2015).

6.      Munca & Social:

6.1.   Salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată este, potrivit HG nr. 1993/2010, de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011 reprezentând 3,94 lei/oră.

6.2.   Concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor au fost stabilite prin OUG 111/2010.

6.3.   S-a adoptat Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a intrat in vigoare (cu unele mici exceptii) de la 1 ianuarie 2011.

6.4.   In domeniul muncii in conditii deosebite, HG nr. 1349/2010 prelungeste pana la 31 decembrie 2011 termenul in care angajatorii care deţineau la data de 31 decembrie 2010 avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite pot realiza măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă.

6.5.   HG nr. 1345/2010 stabileste numarul total de 5.500 de autorizatii de munca ce vor fi eliberate in anul 2011 strainilor.

6.6.   HG nr. 1352/2010 aprobă structura Clasificării ocupatiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08. Clasificarea ocupatiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică si socială si este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unităti bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupatiei.

6.7.   OUG nr. 132/2010 aduce modificari organizarii Consiliul National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor, insa doar in ce priveste chestiunile ce tin de finantarea acestui organism.

6.8.   Din capitolul “hei-rup-ismelor” – Prin Ordinul nr. 1652/2010, in vigoare din 17 decembrie 2010, Ministerul Muncii impune unor beneficiari semnatari ai contractelor de ajutor de stat in cadrul a trei scheme de ajutor de stat: “Bani pentru completarea echipei”, “Bani pentru formare profesională” si “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor” obligatia de a initia semnarea de acte aditionale in 15 zile (inclusiv sarbatorile de iarna – sic!), adica pana la 3 ianuarie 2011…

7. Proprietate intelectuala: Prin HG 1134/2010 s-a aprobat Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice.

8. Retrocedari & Exproprieri:

8.1. Prin Decizia nr. 270/2010 se constituie un Comitet interministerial care, urmare a Notei privind evolutia procedurii-pilot declansate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu privire la cauzele românesti privind imobilele nationalizate, sa urmareasca procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietătilor.

8.2. Noi reguli privind exproprierea sunt stabilite prin Legea nr. 255/2010, in vigoare din 23 decembrie 2010, in vederea realizarii unei palete largi de obiective (de ex.: lucrările de constructie, reabilitare si modernizare de drumuri de interes national, judetean si local; statiile de pompare, precum si altor constructii hidrotehnice realizate pe ape; lucrările de interes national de dezvoltare a producerii, transportului si distributiei de energie electrică si gaze naturale).

9. Recensamantul populatiei si locuintelor va avea loc in perioada 22-31 octombrie 2011, potrivit modificarilor aduse HG nr. 1502/2009 de HG nr. 1251/2010 si HG nr. 1324/2010. Rezultatele recensamantului vor fi pastrate de către directiile judetene ale arhivelor nationale, respectiv de către Directia Arhivelor Nationale a Municipiului Bucuresti.

10. Restrictie circulatie DN 1 : In perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011, in zilele de luni pana vineri, intre orele 6,00-22,00, vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone nu vor putea folosi DN 1 (de la Bucuresti pana la Barcanesti si de la Ploiesti pana la Brasov) decat in baza unei autorizatii speciale individuale, potrivit Ordinului nr. 1036/2010.

-/-

Leave a Reply