Noutati legislative in noiembrie 2010

14/12/2010 by: Luiza Manolea

CC By SA http://www.flickr.com/photos/paulobrandaoLuna noiembrie a acestui an a adus noutati legislative in urmatoarele domenii: 1. Concurenta; 2. Constructii; 3. Energie; 4. Financiare; 5. Fiscalitate; 6. IMM-uri; 7. Litigii; 8. Mediu. Detalii gasiti in cele ce urmeaza:

1. Concurenţa :
1.1. Consiliul Concurentei a publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775bis Raportul privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2006-2008.

2. Construcţii :
2.1.
In ce priveste atestarea conformitătii produselor pentru constructii :
– prin Ordinul nr. 2433/2010 s-a desemnat Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice (de ex. : imbinari structurale, geotextile, membrane pentru cladiri etc.) ;
– prin Ordinul nr. 2434/2010 s-a desemnat S.C. CERTIND – S.A. in vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice (de ex. : pereti, zidarie etc.).
2.2. In ceea ce priveste profesiile în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei si geodeziei, prin Legea nr. 222/2010 in vigoare din 22 noiembrie 2010 au intervenit modificari in Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
2.3. Instalatii – cazane sub presiune. Prin HG 1139/2010 s-a aprobat crearea Companiei Nationale pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune S.A – „CNCIR”, ca urmare a divizarii Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – „ISCIR ». CNCIR va realiza testări si analize tehnice, cod CAEN 7120, în scopul efectuării de verificări tehnice în vederea autorizării functionării si de verificări tehnice în utilizare.
2.4. Infrastructura. Prin OUG 105/2010 s-a aprobat Programul national de dezvoltare a infrastructurii, care prevede ca proiecte prioritare : realizarea a 10.000 km drumuri judetene si de interes local, reabilitarea si modernizarea satelor, realizarea retelelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate în localităti, realizarea retelelor de alimentare cu apa a localitătilor, Realizarea investitilor în infrastructura de mediu, Reabilitarea si protectia zonei costiere.

3. Energie :
3.1. Energie nucleara.
– Romania a ratificat prin Legea nr. 203/2010 Acordul cu Organizatia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN.
3.2. Energie regenerabila. Prin Ordinul nr. 1741/2010 s-a aprobat Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităti administrativ-teritoriale, institutii publice si unităti de cult (acesta abroga Ordinul nr. 565/2009).
3.3. Finantare. Potrivit Acordului-cadru semnat de Romania cu Elvetia si aprobat prin HG 1065/2010, proiecte (printre altele) ce pot contribui la managementul “Energiei durabile” în orase vor putea beneficia de o contributie nerambursabila din partea statului elvetian. Vor fi selectate până la 4 orase si un numar redus de proiecte implementate pe oras. Numărul total al proiectelor nu va fi, în principiu, mai mare de 10.
3.4. Regulile privind autorizarea electricienilor (vezi Ordinul nr. 90/2009 ) s-au modificat prin adoptarea Ordinului nr. 29/2010.
3.5. Producatori de energie electrica prin hidrocentrale. Ordinul nr. 1725/2010, care modifica Ordinul nr. 798/2005, precizeaza ca modalitatea de calcul a volumelor de apa uzinate pe fiecare unitate de productie in raport cu cantitatea de energie produsa se va aplica doar in hidrocentralele care nu au montate echipamente de măsură a volumelor de apă şi funcţionarea instalaţiilor de captare/evacuare a fost acceptată în aceste condiţii prin autorizaţia de gospodărire a apelor.
3.6. In scopul realizarii unei microhidrocentrale pe raul Moldova, Consiliul local al municipiului Roman a preluat de la “Apele Romane” dreptul de administrare asupra unui teren de 3.700 mp situat in extravilanul municipiului Roman si al comunei Horia (Legea nr. 216/2010). Acest proiect ar trebui realizat pana in 20.12.2013.
3.7. Exproprieri. Derogari importante de la regulile privind exproprierea in cazul constructiei de retele de transport ori distributie a energiei electrice au fost adoptate prin Legea 210/2010, in vigoare din 21 noiembrie 2010. Normele de aplicare vor trebui aprobate pana in 21 decembrie 2010.
3.8. Gaze naturale:
– ANRE a adoptat Ordinul nr. 32/2010 prin care modifica prevederile Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, aprobate prin Decizia nr. 309/2005;
– ANRE a adoptat Ordinul nr. 33/2010 prin care completeaza anexa nr. 2 “Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale” la Decizia nr. 1.361/2006;
– ANRE a adoptat Ordinul nr. 34/2010 prin care modifica anexa nr. 2A “Conditii-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici” la Ordinul nr. 77/2009.
– ANRE a adoptat Ordinul nr. 30/2010 de modificare si completare a Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul nr. 54/2007.

4. Financiare:
4.1. Potrivit Circularei BNR nr. 32/2010, pentru luna noiembrie 2010 nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României a ramas aceeasi in ultimele 3 luni, adica de 6,25% pe an.
4.2. OUG 103/2010 a aprobat rectificarea bugetului de stat pe anul 2010.
4.3. OUG 104/2010 a aprobat rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010.

5. Fiscalitate:
5.1. Executarea creantelor bugetare. S-a aprobat Ordinul nr. 2605/2010 prin care Garda financiara si alte autoritati beneficiaza de o procedura care sa-i permita instituirea in mod efectiv a masurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorilor.
5.2. Nerezidenti. Prin Ordinul nr. 2603/2010 s-au adus modificari Ordinului nr. 2.157/2006 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul României un sediu permanent.
5.3. Auditori financiari. Hotararile Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 164 si 165 din 2010 au adus modificari regulilor privind:
– aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tări (s-a abrogat astfel Hotararea nr. 42/2005);
– autorizarea firmelor de audit (s-a abrogat astfel Hotararea nr. 2/2001).
5.4. Formulare.
– Prin adoptarea Ordinului 2691/2010 exista un nou formular (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum si noi reguli de stabilire a modalitătii de plată a acestor sume.
– S-a adoptat Ordinul 2689/2010 pentru modificarea Ordinului nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă (ex.: formularul 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04).

6. IMM-uri:
6.1. Prin Decizia 248/2010 a fost modificata Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010.
6.2. Prin Decizia 249/2010 a fost modificata Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 125/2010.

7. Litigii:
7.1. Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară a suferit modificari importante odata cu intrarea in vigoare de la 27 noiembrie 2010 a Legii nr. 208/2010.

8. Mediu :

8.1. Deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) – din 2 noiembrie 2010 HG 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice a fost abrogata prin HG 1037/2010.
8.2. Deseuri de ambalaje – prin Ordinul 1761/2010 a fost modificata componenta nominală a Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.
8.3. S-a aprobat Ghidul de finantare a Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitătii aerului (Ordinul nr. 1775/2010). Programul urmareste monitorizarea calitătii aerului prin optimizarea si dezvoltarea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului si se adreseaza administratorilor unor astfel de retele.
8.4. Prin HG 1038/2010 s-au adus modificari importante HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptatã a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase. Unele au intrat in vigoare la 19 noiembrie 2010, altele vor intra in vigoare la 21 august 2011.
8.5. Noi prevederi ale OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii din 19 noiembrie 2010, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 205/2010 de aprobare cu modificari a OUG 40/2010.
8.6. Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national s-a modificat prin aprobarea Ordinului nr. 1936/2010 in sensul prelungirii unor termene limita pentru, de exemplu, utilizarea tichetului valoric – pana in 31 ian. 2011 inclusiv.
8.7. Prin HG 1066/2010 s-au instituit doua noi arii naturale protejate, care s-au incadrat in rezervatii stiintifice; acestea sunt: Insulele Prundu cu Păsări si Insula Ceaplace.

-/-

Comments

2 Responses to “Noutati legislative in noiembrie 2010”
  1. viorica6 says:

    destul de interesant articolul dar puteai sa faci mai multe cautari si sa incluzi mai multe detalii

  2. Luiza Manolea says:

    Insemnarile acestea doar trec in revista noutatile ce apar in legislatia noastra in anumite domenii de interes. Si am ales aceasta varianta sa evit inscrierea unui volum prea mare de informatii, care ar fi ingreunat citirea insemnarii (si asa cred ca este destul de stufoasa).
    In cazul in care un anume subiect este de interes, pot posta insemnari cu analize/ prezentari care sa-l trateze mai in aprofunzime (vezi, de exemplu: insemnarea despre PPP-uri, cea despre deseurile in constructii etc.)

Leave a Reply