Modificarea OUG 34/2006 privind achizitiile publice: in dezbatere publica

30/04/2010 by: Luiza Manolea

Escher hands_Imagine http://www.flickr.com/photos/robbie73 CC By SAANRMAP a lansat ieri, 29 aprilie 2010, spre dezbatere publica propunerile de modificare a OUG 34/2006 privind achizitiile publice.

Unde se gaseste textul propunerii de modificare?

Acesta este publicat pe site-ul ANRMAP si-l puteti accesa aici.

Pana cand putem trimite sugestiile, opiniile si comentariile noastre ?

In lipsa mentionarii unui anume termen-limita, putem trimite opiniile, observatiile si comentariile noastre in interiorul termenului minim de 10 zile (vezi art. 6 alin. 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala « La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.”

Prin urmare, suntem cu totii invitati sa transmitem ANRMAP sugestiile noastre pana in data de 9 mai 2010.

Care sunt principalele modificari aduse ?

Un rezumat al modificarilor aduse este facut in comunicatul de presa dat de ANRMAP in 29 aprilie 2010, reluat in extras in cele de mai jos :

” […]:

–          Se introduce noţiunea de parteneriat public-privat, definit pentru prima oară în legislaţia naţională ca fiind ”o formă a cooperării dintre sectorul public şi sectorul privat, în scopul finanţării, construcţiei, renovării, managementului sau întreţinerii unei infrastructuri sau furnizării anumitor servicii.”

–          Se introduc noile praguri valorice de aplicare in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1177/2009, intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

–          Se defineşte noţiunea de experienţă similară ca reprezentând necesitatea prezentării unei liste ”a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit”;

–          O altă modificare se referă la micşorarea valorii cumulate a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale până la 20% din valoarea contractului iniţial faţă de până la 50% cum este în prezent;

–          Cea mai importantă modificare priveşte procedura de contestaţii. Astfel, orice contestaţie va fi soluţionată la finalizarea procedurii, odată cu raportul procedurii, iar contractul va fi semnat imediat după ce Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor va emite decizia. Se elimină astfel perioada de suspendare, întreg pachetul de contestaţii soluţionându-se o singură dată. Se introduce soluţionarea excepţiilor procedurale în termen de 10 zile, judecarea pe fond realizându-se în termen de 20 de zile. »

Spor la treaba !

Leave a Reply