Despre legi – de-acum 141 de ani

“Orice lege deocamdată este o hârtie albă pe care sunt scrise litere negre; ceea ce face din această hârtie albă un fapt cetăţenesc este întimpărirea ei, nu prin teascul Monitorului, ci întipărirea ei morală în sufletul cetăţenilor (…)”. (Spicuire din discursul pe care Titu Maiorescu l-a ţinut în Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 ianuarie 1873, “Pentru...