Fondul pentru mediu in 2010 – redistribuire pe programe

HG 941/2010 a adus o noua modificare bugetului alocat pentru finantarea programelor din Fondul pentru mediu în anul 2010. Modificarile constau in redistribuirea bugetului total in valoare de 4.946 MRON, astfel incat: – unor programe li s-a marit bugetul de finantare, si anume: 1.      Programul Reducerea impactului asupra atmosferei, apei, solului (s-au marit creditele de angajament de...